top of page

CampTrade  Disclaimer

 

 

Camptrade heeft deze website en de daarop getoonde informatie met zeer veel zorg samengesteld, maar kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid ervan.

 

Camptrade behoud zich het recht voor prijswijzigingen welke zijn gepubliceerd bij occasions, te wijzigen,  te veranderen zonder dat de bezoeker van deze site en aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding of tegemoetkoming.

 

Getoonde foto's op de website zijn mogelijk ter illustratie en kunnen afwijken met de werkelijkheid.

 

Camptrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie gepubliceerd op deze site of voor eventuele verwijzingen naar andere websites.

 

Op de onderdelen van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten van Camptrade en van derden.

 

Alle inhoud, waaronder teksten, tekeningen, foto's en de grafische vormgeving van deze website, zijn auteursrechtelijk beschermd.

 

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 

Camptrade of diens websitebeheerder, Grafieweb.

 

Indien u bezwaar heeft tegen een publicatie van een fotografische afbeelding of video kunt u dit melden bij  Camptrade of diens websitebeheerder, Grafieweb.

 

 

bottom of page